Uratarinat

Nornickel Harjavallan ammattilaisten kirjo on laaja, eikä yksikään urapolku ole samanlainen. Tässä pääsevät ääneen kaksi työntekijäämme, joista jokaisella on oma tarina kerrottavanaan.

Mikko Seilo:
Prosessi-insinöörin työssä riittää opittavaa

Mikko työskentelee kuudetta vuotta prosessi-insinöörinä Nornickelillä. Mikon työ keskittyy nikkelisulfaattiliuoksen valmistamiseen liittyvän prosessin suunnitteluun ja valvontaan nikkelitehtaan liuottamolla. Hän työskentelee osana pientä tiimiä, johon kuuluu hänen lisäkseen toinen prosessi-insinööri sekä käyttöpäällikkö. Yhteistyötä tehdään myös liuottamon muun henkilökunnan kanssa.

– Käytännössä työni on yleistä junailua, prosessin tarkkailua, aikatauluista sopimista sekä raaka-aineiden ja materiaalien hallintaa. Isossa roolissa ovat myös turvallisuusasiat ja riskienhallinta. Käymme tarkkaan ennakkoon läpi kaikki mahdolliset ongelmatilanteet ja pyrimme varautumaan niihin, hän kertoo.
Mikon työajasta noin puolet kuluu omalla toimistolla, puolet tehtaan puolella.

Sähkötekniikka vaihtui metalleihin

Insinööritieteet ja työ teollisuuden parissa oli jo opiskeluaikana Mikolle selvä valinta. Mikko opiskeli Tampereen teknillisessä yliopistossa sähkötekniikkaa. Työskenneltyään kesän nikkelitehtaalla Mikko innostui metalleista ja vaihtoi materiaalitekniikan koulutusohjelmaan. Vuoden 2011 alussa Mikko sai lopputyöntekopaikan Nornickeliltä. Puolen vuoden tutkijapestin jälkeen hänet palkattiin vakituiseksi prosessi-insinööriksi.
– Olen tosi tyytyväinen työhöni. On hienoa saada tehdä näin monipuolista työtä, jossa haasteita ja opittavaa riittää jatkuvasti. Lisäksi suuressa yhtiössä on suuren yhtiön edut. Henkilöstötutkimuksen mukaan nikkelitehtaamme koetaan turvalliseksi työpaikaksi taantumankin aikaan. Uskon myös, että nykyiset työtehtäväni avaavat aikanaan muita mielenkiintoisia ovia, Mikko miettii.

Paul Cooper:
Kemistin monipuoliset tehtävät Nornickelillä

Kemiaa ja informaatiotekniikkaa opiskellut filosofian maisteri Paul työskentelee kemistinä Nornickel Harjavallassa. Hänen päätehtävänään tehtaan laboratoriossa on analyysimenetelmien kehitys ja laadunvarmistus.

– Menetelmien kehitys tarkoittaa erilaisten analyysilaitteiden ja -menetelmien suunnittelua, käyttöönottoa ja kalibroimista. Laadunvarmistuksella puolestaan tarkoitetaan menetelmiltä vaaditun suorituskyvyn määrittelemistä ja soveltuvuuden arvioimista, Paul selvittää. Käytännössä hänen työhönsä kuuluu testausta, tiedonkäsittelyä ja tulosten tilastollista tarkastelua sekä niiden vertailua eri menetelmien ja myös ulkopuolisten laboratorioiden välillä. Lisäksi Paul seuraa uusien analyysimenetelmien ja analyysilaitemarkkinoiden kehitystä. Laboratoriotyön ohella toimenkuvaan kuuluu siis toimistotyötä, palavereita sekä konferensseissa ja seminaareissa verkostoitumista.

Paulin mukaan parasta hänen työssään on itsenäisyys. – Työssä on sopiva tasapaino laboratorio- ja toimistotehtävien välillä eikä haasteista tai tekemisestä tule puute. Isoin haaste on ehkä ajankäytön suunnittelu. Siinä ei auta kuin tiukka priorisointi. Varsinkin oikein hektisinä ajanjaksoina on kyettävä arvioimaan projektien kiireellisyys ja tärkeysjärjestys.

Kivet kiehtovat

Paul kertoo, että jo peruskouluaikaan kemia tuntui hänestä helpolta. Niinpä hän haki lukion jälkeen opiskelemaan kemiaa Jyväskylän yliopistoon. Opintoaikana Paul innostui geologiasta ja hakeutui vaihto-opiskelijaksi Ruotsiin. – Kivet ovat jostain syystä kiehtoneet minua aina. Koska Jyväskylässä ei voinut opiskella geologiaa, opiskelin sitä kahdeksan kuukautta Göteborgin yliopistossa ja sen jälkeen vielä Turun yliopistossa.

Paul päätyi Nornickelille, kun tehtaalle haettiin lopputyöntekijää tekemään tutkimusta XRF-spektrometriaan liittyen. – Minulle lopputyöntekopaikka nikkelitehtaalla oli varsinainen onnenpotku, sillä olin halunnut tehdä tutkimusta juuri kyseisestä aiheesta, hän kertoo. Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen Paul rekrytoitiin Nornickelille vakituiseksi työntekijäksi.