Suunnitelma mitataan tekojen ja tulosten kautta.

Jatkuvat teot ovat brandin todellinen peili. On totta, että menestys lähtee yrityksestä sisältäpäin, mutta sen näkyväksi tekeminen vaatii aktiivisia toimia myös markkinoilla. Kaikki alkaa johdon strategianäkemyksen jalkauttamisesta koko yritystä yhteen sitovaksi ymmärrykseksi ja sen jälkeen ulkoisen markkinointiviestinnän kärjeksi.

Pundan brandi-filosofia markkinoiden johtamiseen ja kokonaisvaltaiseen vuoropuheluun markkinoiden sekä yrityksen henkilöstön välillä. Tuemme asiakkaitamme heidän sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään, monikanavaisesti, koti- ja kansainvälisillä markkinoilla.

Jatkuva viestintä

Ihminen sisäistää uudet asiat vasta usean toiston jälkeen. Tämän takia strategisen viestinnän tulee olla järjestelmällistä, aktiivista ja uskottavaa kommunikaatiota niin henkilöstön, kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tuemme yrityksen johdon asettamia tavoitteita monikanavaisella ja -kerroksellisella viestinnällä, jossa tavoitteena on luontainen vuoropuhelu organisaation ja sen sidosryhmien välillä. Tiedottamisen lisäksi tämä tarkoittaa interaktiivista tekemistä, myynnin työn viestinnällistä tukemista, tapahtumia ja kampanjointia.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on osa organisaation sisäistä strategiatyötä. Kyse on palveluajan valikoimahallinnasta. Palvelumuotoilu voi koskea tapaa lähestyä asiakkaita, kumppaneita tai henkilöstöä yltä hyvin kuin fyysisen tai digitaalisen kaupan arkkitehtuuria. Sen suunnittelussa luodaan malli asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle ja edelleen kehittämiselle brandia tukevan maksimaalisen kilpailuedun saavuttamiseksi.

Strategiapeli

Strategiapeli on suunniteltu strategian jalkautuksen tueksi. Se auttaa henkilöstöä ja muita sidosryhmien edustajia soveltamaan yrityksen suuntaa ja tavoitteita arkipäivän päätöksentekoon ja tilanteisiin. Pelin avulla keräämme johdolle hyvää materiaalia jalkautustyön etenemisestä ja annamme pohjan mahdollisille lisätoimille.

Strategiapeli on myös erinomainen perehdyttämisvaiheen työkalu. Sen avulla uusi työntekijä tutustuu hyvin yrityksen strategian ja arvomaailman velvoitteisiin omassa työssään.

Kumppanuus Pundan kanssa on sitoutunutta yhteistyötä
yrityksen liiketoiminnan kasvun eteen.

OTA YHTEYTTÄ
TILAA UUTISKIRJEEMME

Yhteydenotot

+358 40 676 0379

Helsinki

Ratakatu 1 B A 3
FI-00120 Helsinki
info(a)punda.fi

Stockholm

Hammarby Allé 157
SE-12065 Stockholm
info(a)punda.fi

Beijing

Landgent Bldg 5/F, Block A
Landgent Center No.20
East Middle 3rd Ring Road
Chaoyang District
100020 Beijing
info(a)punda.fi

Shanghai

15/F, Plaza 66, No.1266
West Nanjing Road
JiangAn District
200040 Shanghai
info(a)punda.fi