Sisäinen strategiaviestintä2019-03-12T15:31:58+00:00

Suunnitelma mitataan tekojen ja tulosten kautta.

Menestys lähtee yrityksestä sisältäpäin. Johdon strategianäkemyksen jalkauttaminen koko yritystä yhteen sitovaksi ymmärrykseksi on kaiken A ja O. Strategian tulee muuttua uudeksi osaamiseksi ja työtavoiksi.

Pundan brandi-filosofia perustuu henkilöstön ja muiden sisäisten sidosryhmien sitouttamiseen yhteisen tavoitteen taakse yhdessä markkinamielikuvan rakentamisen kanssa. Elävien organisaatioiden, eli brandien johtamisen tukena toteutamme jalkautusprosesseja, luomme perehdyttämismateriaaleja sekä tarjoamme esimiehille työvälineitä pitkäjänteisen johtamistyön tueksi.

Sisäinen viestintä

Ihminen sisäistää uudet asiat vasta usean havaitsemansa toiston jälkeen. Tämän takia strategisen viestinnän tulee olla järjestelmällistä, aktiivista ja uskottavaa kommunikaatiota henkilöstön kanssa. Tiedottamisen lisäksi tämä tarkoittaa esimiesten työvälineitä ja kykyä vahvistaa organisaation yhteisiä tavoitteita. Sisäisen viestinnän kanavien luominen, ohjeistaminen ja strategiaa tukevan sisällön luominen ovat osa Pundan palvelutarjontaa.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on osa sisäistä strategiatyötä. Organisaation asettuminen asetettujen tavoitteiden taakse lisää organisaation yhteistä ymmärrystä sekä kykyä palvella markkinoita tavoitteiden mukaisesti. Palvelumuotoilussa mietitään palvelukokemuksen ja resursoinnin lisäksi erilaisten työvälineiden, kuten digitaalisuuden hyödyntämistä tavoitteen tehokkaassa toteuttamisessa.

Strategiapeli

Strategiapeli on suunniteltu strategian jalkautuksen tueksi. Se auttaa henkilöstöä ja muita sidosryhmien edustajia soveltamaan yrityksen suuntaa ja tavoitteita arkipäivän päätöksentekoon ja tilanteisiin. Pelin avulla keräämme johdolle hyvää materiaalia jalkautustyön etenemisestä ja annamme pohjan mahdollisille lisätoimille.

Strategiapeli on myös erinomainen perehdyttämisvaiheen työkalu. Sen avulla uusi työntekijä tutustuu hyvin yrityksen strategian ja arvomaailman velvoitteisiin omassa työssään.

Kumppanuus Pundan kanssa on sitoutunutta yhteistyötä
yrityksen liiketoiminnan kasvun eteen.

OTA YHTEYTTÄ
TILAA UUTISKIRJEEMME

Yhteydenotot

+358 40 676 0379

Helsinki

Ratakatu 1 B A 3
FI-00120 Helsinki
info(a)punda.fi

Stockholm

Hammarby Allé 157
SE-12065 Stockholm
info(a)punda.fi

Beijing

Landgent Bldg 5/F, Block A
Landgent Center No.20
East Middle 3rd Ring Road
Chaoyang District
100020 Beijing
info(a)punda.fi

Shanghai

15/F, Plaza 66, No.1266
West Nanjing Road
JiangAn District
200040 Shanghai
info(a)punda.fi