Brandi rakentuu jokaisessa kohtaamisessa.

Se on visuaalista, sanallista ja kokemuksellista. Se on tyyliä, elämänkatsomusta, mielipiteitä ja yhteenkuuluvuutta. Brandikonsepti on työkalu, joka konkretisoi strategian ja yhdistää saman arvomaailman omaavat yhteisten tavoitteiden taakse. Se kertoo yrityksen laatutasosta ja tavasta toimia.

Visuaalinen brandi-identiteetti

Brandikonseptissa otetaan kantaa siihen, millä työvälineillä ja viesteillä yrityksen brandi rakennetaan. Se visualisoi yrityksen ilmeen, työvälineet ja toimintatavat. Se ottaa kantaa yrityksen tapaan puhua, ottaa kantaa ja osallistua. Samalla se lisää yrityksen toiminnan tunnistettavuutta.

Hyvä brandikonsepti takaa yritykselle nopeamman kehityksen kohderyhmää puhuttelevalla sanallisella ja visuaalisella viestinnällä. Se nopeuttaa arjen viestintää ja optimoi resurssitarpeita, kun asioita ei tarvitse suunnitella jatkuvasti uudelleen.

Design

Tuotteiden ja yrityksen visuaalisen ulkoasun tulee puhua samaa kieltä yrityksen brandin ja toimintastrategian kanssa. Värit, muodot ja materiaalit konkretisoivat asiakkaille yrityksen filosofian. Kulutustrendien ymmärryksen lisäksi muotoilun tehtävänä on lisätä niiden käytettävyyttä ja toimivuutta. Hyvällä suunnittelulla luodaan ratkaisuja pitkäkestoisesti toiminnan kokonaiskuvaa rakentaen.

Markkinointiviestinnän johtaminen

Arki ratkaisee suunnitelmien toimivuuden. Aktiivinen markkinointiviestintä ja jatkuva kehitystyö ovat oleellinen osa brandijohtamista. Projektien sujuva eteneminen ja hyvät kontaktit eri osa-alueiden kumppanitahoihin takaavat tavoitteiden toteutumisen kaikilla osa-alueilla digitaalisesta toimintaympäristöstä messuosastoihin ja kansainvälisen tiedotusprojektin onnistumiseen.

Kumppanuus Pundan kanssa on sitoutunutta yhteistyötä
yrityksen liiketoiminnan kasvun eteen.

OTA YHTEYTTÄ
TILAA UUTISKIRJEEMME

Yhteydenotot

+358 40 676 0379

Helsinki

Apollonkatu 3 C 19
FI-00100 Helsinki
info(a)punda.fi

Stockholm

Hammarby Allé 157
SE-12065 Stockholm
info(a)punda.fi

Beijing

Landgent Bldg 5/F, Block A
Landgent Center No.20
East Middle 3rd Ring Road
Chaoyang District
100020 Beijing
info(a)punda.fi

Shanghai

15/F, Plaza 66, No.1266
West Nanjing Road
JiangAn District
200040 Shanghai
info(a)punda.fi